Prostoferski pari v zgornji savinjski dolini

Prvi primeri združevanja občin pri projektu PROSTOFER.

V šestih občinah Zgornje Savinjske doline smo začeli izvajati projekt PROSTOFER na način t. i. prostoferskih parov, kar pomeni, da si po dve občini delita eno prostofersko vozilo:

  1. Gornji Grad in Ljubno
  2. Luče in Solčava
  3. Rečica ob Savinji in Nazarje

Nosilka projekta je Občina Gornji Grad, pri izvajanju projekta pa pomagata tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Zgornje Savinjske doline. K projektu ni pristopila edino Občina Mozirje.

V Zgornji Savinjski dolini so imeli velike težave s prevozi, saj zaradi razpršene poselitve ni javnih povezav, zato so bili starejši povsem odvisni od pomoči družinskih članov. S Prostoferjem pa bodo zdaj lažje dostopali do urbanih središč in nazaj. 

To je prvi primer združevanja občin v pare pri projektu PROSTOFER.