2022 v številkah

 

V Zavodu Zlata mreža smo ob koncu leta 2022 zabeležili naslednje rezultate: v projekt brezplačnih prevozov PROSTOFER je vključenih 92 slovenskih občin, 1200 prostovoljnih voznikov in 17.000 uporabnikov. V letu 2022 smo opravili 21.729 prevozov po vsej Sloveniji in v projekt vključili več kot 200 novih prostovoljnih voznikov. Naši uporabniki so se največkrat peljali v bolnišnico in zdravstveni dom (90 %), sledijo ustanove javnega značaja, trgovine, pokopališča, domovi za ostarele ipd.

V ZLATIH KOTIČKIH, ki delujejo v Mercatorjevih centrih v sedmih slovenskih mestih (Koper, Nova Gorica, Velenje, Medvode, Grosuplje, Ptuj in Žalec), pa smo izpeljali več kot 2000 dogodkov, med njimi največ ustvarjalnih delavnic, plesnih in glasbenih uric ter različnih izobraževanj z več kot 80.000 udeleženci.