Prostoferski pari v zgornji savinjski dolini

Prvi primeri združevanja občin pri projektu PROSTOFER – PROSTOFERSKI PARI V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI