Prve nove občine v letu 2022: Radenci, Vransko in Tabor

Prva občina, ki se je v letu 2022 pridružila projektu brezplačnih prevozov za starejše PROSTOFER, je občina Radenci, kjer prevoze izvajajo že 17. januarja, to možnost pa so 24. januarja dobili tudi starejši občani v dveh občinah, ki si vozilo delita: VRANSKO in TABOR. Občini Vransko z dobrimi 2600 in Tabor z dobrimi 1600 prebivalci sta se odločili za skupno izvajanje brezplačnih prevozov, s čimer bosta prihranili predvsem pri stroških najema vozila, saj sta ocenili, da potrebe posamezne občine niso dovolj velike za samostojni vozili. To je zdaj že četrti prostoferski par v naši prostoferski družini.